Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych, jego udział w efekcie cieplarnianym oceniany jest na kilka – dwadzieścia kilka procent, nie jest to substancja o podstawowym znaczeniu w genezie zjawiska.

Globalna emisja (całkowita w skali planety) CO2 wynosi ok. 800 mld ton/rok.

Emisja antropogenna w skali planety wynosi z tego ok. 30-40 mld ton/rok (czyli kilka %, pozostałe ponad 90% emisji ma charakter naturalny).

Emisja antropogenna z Unii Europejskiej wynosi ok. 10% emisji planetarnej antropogennej, czyli ok. 3,5 mld ton/rok dwutlenku węgla.

Dla porównania: Chiny emitują ok. 10 mld ton CO2/rok (ok. 27-30%), natomiast USA ok. 5,5 mld ton CO2/rok (ok. 15-17%).

W praktyce jedynie UE podejmuje realne działania mające na celu ograniczenie emisji CO2, natomiast USA lubią mówić o wadze problemu…

Emisja antropogenna z Polski wynosi ok. 300 mln ton CO2/rok, czyli poniżej 10% emisji z UE i poniżej 1% emisji planetarnej powodowanej działalnością człowieka.

Powyższe dane mają charakter szacunkowy, ponieważ informacje dostępne w sieci są bardzo rozbieżne, zaś autorzy nie zawsze informują, że mają na myśli tylko emisję ze spalania paliw. Wg kalkulatora Global Carbon Projekt (http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions) w roku 2015 emisja CO2 wyniosła łącznie ok. 36,3 mld ton, w tym Chiny – 10,4 mld ton (1 miejsce), USA – 5,4 mld ton (2), Indie – 2,3 mld ton (3), Rosja – 1,6 mld ton (4), Japonia – 1,2 mld ton (5), Polska – 0,316 mld ton (20 miejsce). Uwaga: dane z kalkulatora dotyczą tylko spalania paliw kopalnych, wg Wikipedii spalanie paliw kopalnych odpowiada za około 70% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%.