Pozwolenie zintegrowane (Pozwolenie IPPC):

 • EWICO Spółka z o.o. / Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” S.A. Zakład w Brzegu – Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji technologicznej do produkcji produktów spożywczych oraz dla instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50MWt.
 • Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. – Centralna Ciepłownia w Oleśnicy – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej brutto ponad 50 MWt.
 • Wagony Świdnica S.A. w Świdnicy – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej brutto ponad 50 MWt.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Zakład Ciepłowniczy Radomsko – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej brutto ponad 50 MWt.
 • Producent Wyrobów Papierniczych JACK – POL Sp. z o.o. Oława – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji technologicznej.
 • Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o., Zakład Kluczbork (Ligota Dolna) – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji cynkowania ogniowego (instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych oraz instalacja do nakładania powłok metalicznych).
 • MOSTOSTAL Wrocław S.A. Zakład Usług Cynkowniczych we Wrocławiu – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji cynkowania ogniowego (instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych oraz instalacja do nakładania powłok metalicznych).
 • FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. Zakład Rawa Mazowiecka – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji cynkowania ogniowego (instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych oraz instalacja do nakładania powłok metalicznych).
 • GALWANIZER Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki powierzchniowej z zastosowaniem procesów chemicznych.
 • WROZAMET S.A. / FAGORMASTERCOOK S.A. we Wrocławiu – Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki powierzchniowej z zastosowaniem procesów chemicznych.
 • European Brakes and Chassis Components (EBCC) Sp. z o.o. we Wrocławiu – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytopu aluminium.
 • RONAL POLSKA Sp. z o.o. Zakład Jelcz – Laskowice – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytopu aluminium.
 • JARO Spółka Akcyjna w Jaroszowie – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji gliny palonej.
 • BORYSZEW S.A. Oddział HUTA OŁAWA – Zakład FENIKS w Będzinie – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji tlenku cynku.
 • Huty Szkła „GLOSS” Poniec – Oddział Wałbrzych – Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego:

 • DS SMITH ŚLĄSK Sp. z o.o. Zakład w Oławie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji tektury falistej oraz opakowań z tektury.
 • ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. Oddział w Oławie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej ładowania akumulatorów.
 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o. – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji energetycznego spalania paliw.
 • VOLVO POLSKA Sp. z o.o. Wrocław – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej montażu autobusów i dla instalacji energetycznego spalania paliw.
 • JARO Spółka Akcyjna w Jaroszowie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji materiałów ogniotrwałych.
 • Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. Piotroniowice – Wniosek o wydanie pozwolenia dla Wytwórni Mas Bitumicznych.
 • MARBIT Krępice – Wniosek o wydanie pozwolenia dla Wytwórni Mas Bitumicznych.
 • Zakład Usług Budowlanych BUDROG S.C. w Nowej Rudzie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla Wytwórni Mas Bitumicznych.
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych DROGMOST w Kłodzku – Wniosek o wydanie pozwolenia dla Wytwórni Mas Bitumicznych.
 • Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. w Grodkowie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej.
 • TAKATA – PETRI Sp. z o.o. Wałbrzych – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej.
 • DONAKO S.A. Wrocław – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej.
 • Drukarnia ORTIS w Bydgoszczy – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej drukarni.
 • Drukarnia ORTIS we Wrocławiu – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej drukarni.
 • SUMIKA CERAMICS POLAND Sp. z o.o. Wrocław – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej.
 • „SANPLAST” Spółka Akcyjna Wymysłowice – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji urządzeń sanitarnych.
 • URZĘDOWSKI Sp. z o.o. Ziębice – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji stolarki budowlanej.
 • Wagony „ŚWIDNICA” S.A. w Świdnicy – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji wagonów.
 • PEARL STREAM S.A. Strzelce Opolskie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji elementów z tworzyw sztucznych.
 • Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. Zakład w Mieroszowie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji materiałów odzieżowych oraz instalacji energetycznego spalania paliw.
 • Fabryka Dong Yang Electronics Sp. o.o. w Biskupicach Podgórnych – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej.
 • SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie – Wniosek o wydanie pozwolenia dla instalacji technologicznej produkcji mebli oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Program Inwestycyjny Elektrowni POMORZANY w Szczecinie” (instalacja energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej brutto ok. 480 MWt).
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Przebudowa EC Pruszków z uwzględnieniem zachowania ciągłości produkcji ciepła i energii elektrycznej w istniejącej EC Pruszków – Zadanie II” – (instalacja energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej brutto ok. 250 MWt).
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni CZECZOTT w Woli” (blok energetyczny o mocy ok. 1000 MWe i nominalnej mocy cieplnej brutto ok. 2000 MWt).
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa układu gazowo – parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku” (instalacja energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ok. 1000 MWt).
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa instalacji BIOKO (blok kogeneracyjny węglowo-biomasowy 120MWe/150MWt) na terenie Elektrociepłowni EC Wschód EC1 w Toruniu” – Toruńska Energetyka CERGIA S.A..
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa zespołu dziesięciu elektrowni wiatrowych w obrębie Niwnice w gminie Lwówek Śląski”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pod nazwą: „Budowa elektrowni zasilanej biomasą w Lublinie” (instalacja energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ok. 140 MWt).
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa kontenerowej Wytwórni Mas Bitumicznych” – Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Piotroniowicach.
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia: „Budowa bloku kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej około 14 MW w Ciepłowni Centralnej WPEC w Legnicy S.A.”
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa linii wulkanizacyjnej MGT-12” – SEALING SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. Dzierżoniów
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Rozbudowa linii montażu lodówek na terenie WROZAMET S.A. we Wrocławiu”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa zakładu cięcia blach POS-PPC Biskupice Podgórne, gmina Kobierzyce, teren TSSE EURO-PARK WISŁOSAN: Podstrefa Wrocław – Kobierzyce.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa zbiornika na ciekły tlen na terenie Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie produkcji komponentu magnetycznego” – ILPEA Sp. z o.o., Zakład nr 1 w Chełstówku.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania byłego zakładu produkcyjnego firmy FIAT AUTO POLAND SA na Zakład Produkcyjny firmy ILPEA Sp. z o.o. w Twardogórze”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Adaptacja budynków produkcyjnych byłego zakładu „SILESIANA” na zakład produkcji łodzi żaglowych DEVOTI SAILING PL Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Kompostownia osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kamiennej Górze”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa centrum handlowego AUCHAN oraz stacji paliw z myjnią samochodową” – Strefa Aktywności Gospodarczej Legnica – lotnisko.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa Zakładu Produkcji Rur MARCEGAGLIA POLAND – Ligota Dolna. Gmina Kluczbork. Teren Kluczborskiej Strefy Rozwoju.”
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Planowane inwestycje na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) dla miasta Poznania w Koziegłowach”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa instalacji cynkowania ogniowego” – Rawa Mazowiecka, teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podstrefa Rawa Mazowiecka.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa Zakładu Produkcyjnego DOLMEB w Świdnicy”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa Centrum Handlowego WROCŁAW OUTLET VILLAGE.”
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa Zakładu Obróbki Powierzchni PROTON FINISHING w Żarowie.”
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa Domu Pogrzebowego GLORIA we Wrocławiu”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa malarni kontenerowej dla pojazdów trakcyjnych” – PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki, Bydgoszcz.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa budynku wieży technologicznej” – Wytwórnia Pasz DOSSCHE Sp. z o.o. Kalisz.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa zakładu produkcyjnego „Zakład Produkcji Hamulców” we Wrocławiu” – Foundation Brakes Poland Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku od Radomierza do Kaczorowa”.
 • Analiza porealizacyjna dla drogi krajowej nr 94 na odcinku pomiędzy Węzłem „Radzikowskiego” a Węzłem „Modlnica”.
 • Analiza porealizacyjna dla drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin – Wyszków.