Kilka słów o pracowni

Pracownię Ochrony Środowiska PI AIR założył mgr inż. Przemysław Iwanyszczuk, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, o specjalności – Ochrona Atmosfery. Podczas ponaddwudziestoletniej kariery zawodowej w jednej z wiodących firm konsultingu środowiskowego w Polsce, wykonałem jako autor, współautor lub kierownik zespołu specjalistów kilkaset opracowań z zakresu ochrony środowiska (przykłady projektów).

Pracownia PI AIR prowadzi działalność na terenie całego kraju. Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami pomiarowymi. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz profesjonalne i terminowe wykonanie prac.

Zapraszam do współpracy.

Przemysław Iwanyszczuk