Nowe standardy emisyjne (2018)

Właśnie zakończył się proces implementacji do prawodawstwa krajowego Dyrektywy 2015/2193 („Dyrektywy MCP”), dotyczącej tzw. średnich źródeł spalania paliw (Medium Combustion Plants), tzn. o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Pierwszym etapem była Ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.…

Konkluzje BAT dla LCP (2017)

Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) zostały ostatecznie przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 28 kwietnia 2017r. Formalnie zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o czym dowiemy się np. śledząc stronę  Europejskiego Biura IPPC (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu). Konkluzje dotyczą instalacji energetycznych typu IPPC, tzn. o łącznej mocy cieplnej  brutto ≥ 50MWt (Large…