Nowe standardy emisyjne (2018)

Właśnie zakończył się proces implementacji do prawodawstwa krajowego Dyrektywy 2015/2193 („Dyrektywy MCP”), dotyczącej tzw. średnich źródeł spalania paliw (Medium Combustion Plants), tzn. o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Pierwszym etapem była Ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.…