Jakość powietrza w Polsce (2016)

Żadna tam nowość. Ale warto poruszyć wciąż aktualny temat… Rok temu przyjęto Krajowy Program Ochrony Powietrza. W części dotyczącej planowanych działań KPOP rozczarowuje, nie zawiera systemowych, kompleksowych rozwiązań problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, natomiast diagnoza stanu obecnego jest godna polecenia. Przede wszystkim powinny przeczytać ją osoby uważające, że „kiedyś było lepiej”, a „przemysł truje”. Dalej…